METPOPULI METPOPULI
[CZ] [EN]   
HOME       KONTAKTY       FOTOGALERIE       DISKUSEProjektový servis Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou společností chemickou uspořádal konferenci s názvem

 

 

Akce se uskutečnila 10. – 11. 9. 2009 v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní ul. 3, Olomouc.

Konference byla součástí projektu METPOPULI, jehož cílem je analýza stávající situace v oblasti popularizace výsledků věd, výzkumu a vývoje na vysokých školách a výzkumných institucích v ČR a ve vybraných státech EU, komparace výsledků a vytvoření metodiky popularizace vědy, výzkumu a vývoje pro použití na vysokých školách v České republice.

Cílem konference byl přínos nových a zajímavých informací z oblasti popularizace VaV, porovnání poznatků účastníků se zkušenostmi a názory přednášejících expertů, seznámení účastníků smožnostmi financování popularizačních aktivit, představení příkladů z praxe a také seznámení účastníků s výsledky realizovaného projektu.

Program konference naleznete zde.

Fotogalerii z konference naleznete zde.

Sborník z konference naleznete zde.

 

Prezentace z konference: 

Představení projektu METPOPULI 

NEJVĚTŠÍ POPULARIZAČNÍ AKCE V ČR

Techmania Plzeň

Noc vědců

Academia Film Olomouc

Týden vědy a techniky

PREZENTACE PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ POPULARIZACE V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH

Ukázka projektového zpracování a zdravý životní styl

Moderní přístroje v biomechanické diagnostice pohybu

Využití interaktivních tabulí ve výuce angličtiny

Bohemistika - obor pro 3. tisíciletí; CIS - Centrum intermediálních studií

Dějiny umění - věda a její popularizace

Internetové stránky výzkumné instituce pro veřejnost - zkušenosti Ústavu experimentální botaniky AVČR

Den vědy na PřF UJEP v Ústí nad Labem

Metody a zkušenosti z popularizace řízené termojaderné fúze

Nanotechnologie v životním prostředí a medicíně

Extrémní kosmické záření - projekt Pierre Auger Observatory 

INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE POPULARIZACÍ

Evropská komise - EU contest for young scientists

MŠMT - podpora technických a přírodovědných oborů

Úloha médií v oblasti popularizace

Česká televize - PORT

Internetový bulletin Svět biotechnologií

Český rozhlas Leonardo

Internetový časopis OSEL

FINANCOVÁNÍ POPULARIZAČNÍCH AKTIVIT

Strukturální fondy 2007 - 2013

7. rámcový program Science in society

 

Další materiály z konference:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olomoucký kraj finančně přispívá na konferenci Metody popularizace vědy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Národního programu výzkumu II
  Projektový servis UP, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc e-mail: info@metpopuli.cz, tel.: 585 631 421, fax: 585 631 401  
   Tvorba www stránek agence.cz